Oppsett av epost

Bildet under viser oppsettet av epost.

epost

Vi anbefaler å bruke SSL. Brukernavnet er din epost. Her er eksemplet sheh@designhuset.no 

Passordet har du fått på mail fra Designhuset. Og skal tastes inn. Les her hvordan du kan endre passordet.
Innkommende server er den serveren du skal hente eposten din fra. Det er server.stryk.no og porten som skal brukes er 993. IMAP lagrer alltid en kopi på server, det gjør IKKE POP(ikke bruk den.

Utgående server er også server.stryk.no og porten er 465.